Mã lỗi/ Code Toshiba 3810, 3910, 4010

Danh mục bài viết: Mã lỗi máy photocopy Toshiba

Tổng hợp mã lỗi/ Error code của 3 dòng máy photocopy Toshiba 3810, 3910, 4010 đầy đủ và chi tiết.

Code Description
CP Drive problem
E0 Waste toner full
E1 Jam
E2 Fuser jam
E3 Jam
E4 Front door was opened during copy run
E5 Feed jam
E8 Jam in ADD (duplex)
E9 Jam in pedestal
EC ADF jam
ED ADF jam
EE ADF exit/reverse jam
CP Drive problem
E0 Waste toner full
E1 Jam
E2 Fuser jam
E3 Jam
E4 Front door was opened during copy run
E5 Feed jam
E8 Jam in ADD (duplex)
E9 Jam in pedestal
EC ADF jam
ED ADF jam
EE ADF exit/reverse jam

*Gia Văn chuyên cho thuê máy photocopy

Có thể bạn nên xem?

« »

Post a Comment

Your email address will not be published.